Årsskrift 2012

Årsskrift 2013

Årsskrift 2012Artiklar till KÅRecensioner till KÅSVENSKA
KYRKOHISTORISKA
FÖRENINGEN


Kyrkohistorisk Årsskrift 2012 (Anders Jarlet)

Artiklar

ANNA NILSÉN
Om ett medeltida metallfynd från Skön i Medelpad
Summary: On two fragments of a medieval object made of metal, found in Skön, Sweden


Drottning Margareta, kyrkan och folket under unionstiden

OLOPH BEXELL
Inledningsanförande vid Kyrkohistoriska dagen 2012

VIVIAN ETTING
Dronning Margreta, Birgittinerne og den svenske kirke
Summary: Queen Margrete I and her relations to the Swedish Church and the Order of St. Birgitta

BJÖRN TJÄLLÉN
Kungens biktfader – andlig vägledning och politisk rådgivning vid senmedeltidens hov
Summary: The Royal Confessor: Pastoral care and Political counsel at the Late Medieval Swedish Court

SVEN-ERIK PERNLER
Åskådligt, konkret och mycket angeläget: Allmogens fromhetsliv under unionstiden
Summary: The devotional life of country people in Sweden during the reign of Queen MargaretJENNY BERGENMAR
Predika utan att predika. Allmänhetens religiösa läsningar av Selma Lagerlöfs författarskap
Summary: To Preach Without Preaching. Religious reading practices in the public’s letters to Selma Lagerlöf 1891_1940


Carl-Edvard Normann 100 år

INGMAR BROHED
Carl-Edvard Normann, forskaren, läraren, personen
Summary: Carl-Edvard Normann as Researcher, Teacher and Person

CARL-GUSTAF ANDRÉN
Carl-Edvard Normann som fakultetskollega
Summary: Carl-Edvard Normann as a colleague in the Theological Faculty

LARS ALDÉN
Professor Carl-Edvard Normann på institutionen. Ett amanuensperspektiv
Summary: Professor Carl-Edvard Normann in the Department. From an Assistant’s point of view


LENNART SJÖSTRÖM
The Quest for a Nordic Church Fellowship Challenged by the Formation of The Nordic Ecumenical Institute 1940


Meddelanden och dokumentation

Svenska Kyrkohistoriska Föreningen

Pris för kyrkohistoriskt relevant uppsats

Det stiftshistoriska symposiet i Stockholm 2012 (Lena Maria Olsson)
Stiftshistoriskt Forum

Fast mark eller textmässigt gungfly? Några synpunkter på Bo Giertz’ tidiga författarskap, särskilt översättningar av Stengrunden (Rune Imberg)

Recensioner

Allmän kyrkohistoria

Nordisk kyrkohistoria

RECENSERADE BÖCKER I BOKSTAVSORDNING
. . .

Skriftserier och medarbetarförteckning

SKRIFTSERIER

Skrifter utgivna av Svenska Kyrkohistoriska föreningen

Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund. Ny följd

Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis

Acta universitatis upsaliensis. Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia

MEDARBETARFÖRTECKNING