Start

Presentation

Arbetsutskott

Kyrkohistoriska dagen

Medlemskap

Skriftserier

Uppsatspris

KYRKOHISTORISK
ÅRSSKRIFTKyrkohistoriska Föreningen – arbetsutskottet

Föreningens arbetsutskott har följande sammansättning:

Ordförande Professor Anders Jarlert, anders.jarlert@teol.lu.se
Vice ordförande Docent Stina Fallberg Sundmark, stina.fallberg.sundmark@teol.uu.se
Sekreterare Teol. och fil. mag. Andreas Wejderstam, andreas.wejderstam@teol.uu.se
Skattmästare Teol. mast. Carl Sjösvärd Birger, carl.sjosvard.birger@teol.uu.se
Ledamöter Professor Bertil Nilsson, bertil.nilsson@religion.gu.se
  Professor Magnus Lundberg, magnus.lundberg@teol.uu.se