Start

Presentation

Arbetsutskott

Kyrkohistoriska dagen

Medlemskap

Skriftserier

UppsatsprisKYRKOHISTORISK
ÅRSSKRIFTVälkommen!

till hemsidan för Kyrkohistoriska Föreningen och
Kyrkohistorisk Årsskrift (KÅ)!

Ev synpunkter eller frågor rörande föreningen, årsskriften eller hemsidan kan riktas till Skattmästaren Carl Sjösvärd Birger
(carl.sjosvard.birger@teol.uu.se).