Start

Presentation

Arbetsutskottet

Kyrkohistoriska dagen

Medlemskap

Skriftserier

UppsatsprisKYRKOHISTORISK
ÅRSSKRIFTKyrkohistoriska Föreningen – Medlemskap

Medlemskap i Kyrkohistoriska Föreningen vinnes genom insättande av medlemsavgiften på föreningens PlusGiro 37 05 43 – 1.
I medlemsavgiften ingår en årgång av Kyrkohistorisk Årsskrift.

Fullt betalande: 275 kronor
Registrerade studenter och pensionärer: 225 kronor