Start

Presentation

Arbetsutskottet

Kyrkohistoriska dagen

Medlemskap

Skriftserier

UppsatsprisKYRKOHISTORISK
ÅRSSKRIFTKyrkohistoriska Föreningen – Presentation

Kyrkohistoriska Föreningen har verkat alltsedan år 1900. I september 1898 utnämndes Herman Lundström (1858-1917) till professor i kyrkohistoria vid Uppsala Universitet. I januari 1900 tog Lundström initiativet till en förening "vars ändamål borde vara att väcka och vårda kyrkohistoriskt intresse". Ett konstituerande årsmöte hölls i maj månad samma år. Sedan dess har Kyrkohistoriska Föreningen verkat som en rikstäckande förening. Dess huvudsakliga uppgift har, i enlighet med ändamålsparagrafen i stadgarna, sedan dess varit att "samla och offentliggöra bidrag till företrädesvis svensk kyrkohistoria samt att såväl därigenom som på andra sätt […] främja den kyrkohistoriska forskningen och utbreda kyrkohistoriskt intresse".

För att leva upp till sin syftesparagraf har föreningen alltsedan sitt första verksamhetsår utgivit den årliga publikationen Kyrkohistorisk Årsskrift. Mer information om årsskriften återfinns på annan plats på denna hemsida.

Mer omfattande arbeten ges ut i föreningens skriftserier. Mer information under särskild flik på denna sida.

Dessutom arrangeras normalt tredje torsdagen i april månad i Uppsala Kyrkohistoriska dagen som fungerar som en generalmönstring för alla dem som är intresserade av vad som rör sig på det kyrkohistoriska forskningsfältet. Så snart ett program för den kommande dagen fastställts publiceras detta på denna hemsida.

Normalt sker årlig utlysning av ett uppsatspris till student som under året ventilerat en uppsats med kyrkohistoriskt relevant tema.